Nieuws

.

Verkiezingen, verslag activiteit 20 maart j.l. en de debattraining maandag 27 maart

Met opnieuw een winst, na 9 maal op rij, voor D66 in de verkiezingen ziet het ernaar uit dat D66 in het kabinet terecht komt. Maar met wie? VVD, CDA, D66 en GL of VVD, CDA, D66 en CU liggen volgens de deskundigen voor de hand. Het regeerakkoord ligt er nog niet, maar of GroenLinks of ChristenUnie in de coalitie maakt uiteraard wereld van verschil. We wachten de verkenning en formatie met spanning af.

We kijken terug op een zeer geslaagde actviteit afgelopen maandag 20 maart, waarbij we eigenlijk de vraag centraal stelden of we in terrorismebestrijding en het tegengaan van radicalisering van met name de jeugd, we ons meer moeten richten op preventie of repressie. Als D66 staan wij voor preventie, want we pakken liever oorzaken aan dan dat wij symptomen bestrijden. De vraag hoe de coalitie eruit gaat zien, zal veel invloed hebben of we meer preventiegericht gaan kijken en handelen naar terrorisme en radicalisering of alleen oog hebben voor als het kwaad al geschied is en dan pas gaan handelen. Overigens, heeft Maarten Veld (portefeuillehouder Justitie) benadrukt dat de Rijkswet die de Eerste Kamer onlangs heeft aangenomen het mogelijk maakt om zonder strafproces en zonder rechterlijke toetsing iemand zijn nationaliteit te ontnemen. Het gaat om een zeer discretionaire bevoegdheid, dat wil zeggen een zeer ruime, die de minister van Justitie en Veiligheid kan inzetten om terrorisme tegen te gaan. De vraag is of dit niet in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ook hier zal de kleur van de coalitie bepalen hoe en of de Rijkswet zal worden uitgevoerd.

Tot slot: aankomende maandag op 27 maart hebben we in De 4 Heeren in Nijmegen een Debattraining om 20:00 uur. Wil je de kunst van de retoriek onder de knie krijgen? Heb je geen ervaring met debatteren, maar zou je ook graag het mondelinge gevecht aan willen gaan (en ook winnen)? Of wil je je debating-skills nog verder verbeteren? Dan is de volgende activiteit Masterclass Debattraining iets voor jou. Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom! Zowel beginners als gevorderden!

AAV 15 januari 2017: Bestuurswisseling & Nieuw Format RPP

De AAV op 15 januari jongstleden stond in het teken van een frisse start. Het bouwwerk van het RPP is afgebroken en een steverige fundering aangebracht, waarmee wij de komende tijd productief aan slag kunnen met het behandelen van actuele politieke thema's, met in ons achterhoofd het nabeeld van het afgebroken bouwwerk. Rob Arts en Rob Martens willen wij bij dezen nogmaals bedanken voor de goede taakvervulling. De fakkel van de functies van Algemeen Secretaris is overgenomen door Mark Mulder en die van Penningmeester door Wouter van den Berg. Wij wensen hen veel succes het komende jaar toe! Rob Arts blijft niet buiten beeld, want de SoCo wordt van extra mankracht voorzien. Mike Joosten is herverkozen tot KasCo-lid. Tot slot willen wij Charley van Enckevort bedanken voor diens inzet in de KasCo.

Nieuwe bestuursleden, KasCo-leden en SoCo-leden gezocht!

De Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen zijn op zoek naar vier enthousiaste, leergierige en bekwame mensen om het bestuur van de afdeling te versterken. Op zaterdag 15 januari 2017 staat de volgende Algemene Afdelingsvergadering (AAV) van de Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen gepland. We zijn op zoek naar een nieuwe Algemeen Secretaris en Penningmeester. 

Als bestuurslid vorm je het hart van de afdeling. Jij zorgt er mede voor dat de leden betrokken raken en blijven bij onze wekelijkse activiteiten en dat de organisatie soepel loopt. Om dit mogelijk te maken vergaderen we regelmatig, is er veel digitaal contact en woon je (landelijke) activiteiten, kaderweekeinden en trainingen bij. Je krijgt hierdoor veel ervaring, een groot netwerk en veel gezelligheid en erkenning terug. Als je op onze algemene afdelingsvergadering (AAV) wordt verkozen, word je via een overdracht natuurlijk eerst door je ervaren voorgang(st)er ingewerkt zodat je alle in's en out's van het vak krijgt aangeleerd.

Algemeen Secretaris

Als Algemeen Secretaris vorm je de spreekwoordelijke spin in het afdelingsweb. Je bent administratief, communicatief en secretarieel bezig en werkt daarbij veel samen met je collega-bestuursleden. Je bent de rechterhand van de voorzitter en ondersteunt hem of haar waar dat nodig is.
Qua taken ben je primair verantwoordelijk voor de administratie van de afdeling. Dit houdt in dat de AS zich bezig houdt met de ledenadministratie, het afdelingsarchief (de Wolk) en de communicatie naar en met de leden. Je bereidt de bestuursvergaderingen voor met een agenda en legt verslag in notulen. Daarnaast draag je zorg voor het onderhouden en actualiseren van de website en Facebook. Tot slot is er het tweemaal per maand versturen van de nieuwsbrief en het daarvoor schrijven en corrigeren van wervende teksten.
De AS is kortom een afwisselende functie waar je veel van jezelf in kwijt kunt. Ben je verantwoordelijk, gestructureerd, communicatief vaardig en enigszins technisch onderlegd? Reageer dan snel op deze mooie positie!

Tijdsindicatie: 15 uur per week

 

Penningmeester

De penningmeester draagt de verantwoordelijkheid voor het afdelingsbudget. Je verwerkt de gemaakte kosten van activiteiten en acties, je verzorgt de sprekerscadeaus, je werkt aan fondsenwerving en houdt voor dit alles de administratie en het archief bij. Je beheert dus de rekening waarbij de in- en uitgaande kosten een paar keer per jaar kritisch gecontroleerd worden door de kascommissie. Ook zorg je dat er in het najaar een begroting gepresenteerd wordt en in januari een sluitende jaarrekening. Je moet dus affiniteit met financiën hebben en het overzicht kunnen bewaren.
Daarnaast ben je als bestuurslid altijd bij activiteiten en bestuursvergaderingen, en probeer je zo veel mogelijk ook deel te nemen aan landelijke activiteiten. Ook kun je zelf activiteiten voor onze afdeling organiseren en inbrengen.

Kortom: een taak waar veel verantwoordelijkheid bij komt kijken en waar je de mogelijkheid krijgt dit alles tot in de puntjes voor onze afdeling te verzorgen!

Tijdsindicatie: 10 uur per week 

 

De tijdsindicaties liggen uiteraard niet exact vast; in sommige weken ben je meer tijd kwijt, omdat je bijvoorbeeld naar een landelijk kaderweekend moet. Het is een geschat weekgemiddelde voor je gehele bestuursperiode.
Heb je interesse in een van de bovenstaande functies? Stuur dan jouw CV en het ingevulde formulier kandidaatstelling vóór 5 januari naar het bestuur via arnhemnijmegen@jd.nl én naar de sollicitatiecommissie via soco.arnhemnijmegen@jd.nl. De sollicitatiecommissie (SoCo) van JD Arnhem-Nijmegen zal dan contact met je opnemen voor een vrijblijvend sollicitatiegesprek. Kandideren voor één van de functies is mogelijk tot aanvang van de AAV, voor een gesprek met de SoCo is het echter van belang om voor deze datum te solliciteren. De gesprekken met de SoCo zullen plaatsvinden op 7 of 8 januari.

Heb je nog vragen over de verschillende vacatures, het bestuur(swerk), de sollicitatieprocedure of de JD zelf? Stel die dan vooral! Al je vragen kun je stellen tijdens de activiteiten of je kan via de gegeven emailadressen contact opnemen met het bestuur of de SoCo.

 

KasCo en SoCo

Naast de twee bestuursfuncties kun je ook nog solliciteren voor de KasCo of de SoCo. 

Als lid van de KasCo zul je nauw samenwerken met de penningmeester van onze afdeling. Je taak zal voornamelijk bestaan uit het controleren en bijstaan van de penningmeester, dit door middel van het controleren van bonnen en declaraties. Je zal echter ook verantwoordelijk zijn voor het -gevraagd en ongevraagd- adviseren van de penningmeester over het opstellen van de jaarlijkse begroting in het najaar en de jaarrekening in januari.

In principe stel je jezelf beschikbaar voor een jaar, waarin je eens in het kwartaal samenkomt met de penningmeester om de financiën te bespreken en te controleren. Kennis van financiën is niet noodzakelijk, een kritische blik en de motivatie om eens in de zoveel tijd samen te komen wel.

Daarnaast kun je je nog kandideren als lid voor de SoCo. Als lid van de SoCo zal je verantwoordelijk zijn voor het adviseren van de AAV over alle kandidaten voor functies van het afdelingsbestuur. Zo zullen kandidaten voor  de AAV in gesprek gaan met de SoCo, zodat de commissie een goed beeld kan krijgen om een oordeel te geven over de geschiktheid van de kandidaat. Ook bij het aanstellen van een ad-interim functie, zal de SoCo benaderd worden om het bestuur te adviseren.

Ook voor de SoCo stel je jezelf in principe voor minstens een jaar beschikbaar. Voorafgaand aan de AAV's zal de SoCo in gesprek gaan met de kandidaten. We zijn op zoek iemand met een objectieve blik, de benodigde mensenkennis en een goed beeld van de verschillende functies binnen het bestuur.

  

Heb je interesse in de functie als lid van de KasCo of de SoCo? Stuur dan een korte motivatie op vóór 5 januari naar arnhemnijmegen@jongedemocraten.nl. Kandideren is nog mogelijk tot aanvang van de AAV, maar na de deadline van 5 januari kan je echter niet meer opgenomen worden in het AAV-boekje. 

 

JD'er van het jaar

Sinds vorig jaar wordt er elk jaar een JD’er van het jaar benoemd. Dit is een Jonge Democraat uit onze afdeling, die zich gedurende het jaar heeft ingezet voor de afdeling. Het bestuur is verantwoordelijk om deze titel uit te reiken, het is echter de taak van jullie, de leden, om mede-afdelingsgenoten te nomineren voor deze felbegeerde titel. De JD’er van het jaar zal zich een jaar lang eigenaar mogen noemen van de titel én van de wisseltrofee en zal daarnaast een eeuwige plek krijgen in onze “Hall of Fame”. Ken jij of ben jij iemand die wel in het zonnetje gezet mag worden en deze prijs zeker verdient? Stuur dan vóór 17 december een mailtje met motivatie naar arnhemnijmegen@jongedemocraten.nl. Het bestuur zal vervolgens een winnaar kiezen uit de inzendingen en de titel zal tijdens het JD-kerstdiner uitgereikt worden. 

Euregioconferentie

Samen met de JOVD Rijk van Nijmegen c.a. en de JuLis uit Kleve organiseren wij een dag over problematiek en kansen in onze Euregio. Nijmegen ligt dicht tegen de Duitse grens en dat biedt mogelijkheden! Maar benutten we deze mogelijkheden wel voldoende en waar loopt het spaak?

In de ochtend zal een aantal personen ons inleiden in de Euregio-onderwerpen. Sjaak Kamps van het Euregiokantoor zal ons inleiden in de activiteiten van deze instantie. Verder hebben we de volgende mensen uitgenodigd om ons verder in het onderwerp te introduceren: Ralf Klapdor (FDP voorzitter voor de region Kleve), Otto Fricke (ex-Bundestaglid), Inge van Dijk (VVD Nijmegen), VIEV (Vereniging voor Innovatief Euregionaal (rail)Vervoer en de International Junior Counsillor Advisors van de gemeentes Nijmegen en Duisburg.

Na de lunchpauze zullen we werkgroepen maken met de thema’s: handel, educatie en transport. In de werkgroepen zullen we aan de slag gaan met het ontwikkelen van onze eigen visie op deze terreinen, wat uiteindelijk zal moeten leiden tot concrete moties die we ieder op onze eigen congressen kunnen indienen.

Locatie

Euregio Rhein-Waal, Emmericher Str. 24, 47533 Kleve

We gaan proberen om gezamenlijk vervoer te regelen.

Kosten

€5,- en dit is inclusief gratis koffie/thee/frisdrank gedurende de dag en lunch.

Aanmelden

JD: stuur een mailtje aan arnhemnijmegen@jongedemocraten.nl en maak €5,- over naar NL92RABO0151354774 t.a.v. Jonge Democraten Arnhem Nijmegen.

Agenda

- 10:00-10:30 Registration

- 10:30-10:40 Welcome

- 10:40-11:00 Welcome by Euregion, Sjaak Kamps

- 11:00-11:45 Otto Fricke about trade and Euregion

- 11:45-12:05 Inge van Dijk about transportation

- 12:05-12.25 VIEV: vereniging voor innovatief Euregionaal (rail)vervoer

- 12:25-12:40 Kristie Lamers/Thomas Coenraads about IJCA Duisburg-Nijmegen project

- 12:40-12:55 Jeroen Brinkman about the Nijmegen harbour

- 12:55-13:40 Lunch

- 13:40-13:45 Introduction to the working groups

- 13:45-14:45 Working groups

- 14:45-15:30 Presenting and discussing the ideas

- 15:30-15:45 Summary and conclusion of the day

- 15:45-15:50 'Goodbye'

- 15:50-end possibility to stay for a drink

Nieuws

Verkiezingen, verslag activiteit 20 maart j.l. en de debattraining maandag 27 maart

Met opnieuw een winst, na 9 maal op rij, voor D66 in de verkiezingen ziet het ernaar uit dat D66 in het kabinet terecht komt. Maar met wie? VVD, CDA, D66 en GL of VVD, CDA, D66 en CU liggen volgens...

Lees meer...

zaterdag 25 november 10:00
Day of the Middle East - Landelijk
maandag 27 november 19:45
Training Manipulatie en Framing - Arnhem-Nijmegen
zaterdag 02 december 11:00
PI-Dag - Politiek Inhoudelijke Dag - Landelijk
donderdag 07 december 19:30
Schrijfmarathon voor Amnesty - Landelijk
donderdag 14 december 12:00
IFLRY Congres - Landelijk
vrijdag 15 december 17:00
BBBB Arnhem-Nijmegen - BuitenBubbelBorrel met Bestuur Brongers - Landelijk
zaterdag 16 december 18:00
JD-Kerstgala - Landelijk
zondag 17 december 15:00
Zondag met FemDem - Landelijk

» Bekijk volledige kalender

Vul hieronder je emailadres in om een link te krijgen waarmee je je aan kunt melden voor de nieuwsbrieven van de Jonge Democraten en waarmee je je abonnementen kunt wijzigen.

» Bekijk eerdere nieuwsbrieven

Twitter

Jonge Democraten Online

FacebookTwitter

© 2017 Jonge Democraten