#

Verkiezingen, verslag activiteit 20 maart j.l. en de debattraining maandag 27 maart

21 Mrt 2017

Met opnieuw een winst, na 9 maal op rij, voor D66 in de verkiezingen ziet het ernaar uit dat D66 in het kabinet terecht komt. Maar met wie? VVD, CDA, D66 en GL of VVD, CDA, D66 en CU liggen volgens de deskundigen voor de hand. Het regeerakkoord ligt er nog niet, maar of GroenLinks of ChristenUnie in de coalitie maakt uiteraard wereld van verschil. We wachten de verkenning en formatie met spanning af.

We kijken terug op een zeer geslaagde actviteit afgelopen maandag 20 maart, waarbij we eigenlijk de vraag centraal stelden of we in terrorismebestrijding en het tegengaan van radicalisering van met name de jeugd, we ons meer moeten richten op preventie of repressie. Als D66 staan wij voor preventie, want we pakken liever oorzaken aan dan dat wij symptomen bestrijden. De vraag hoe de coalitie eruit gaat zien, zal veel invloed hebben of we meer preventiegericht gaan kijken en handelen naar terrorisme en radicalisering of alleen oog hebben voor als het kwaad al geschied is en dan pas gaan handelen. Overigens, heeft Maarten Veld (portefeuillehouder Justitie) benadrukt dat de Rijkswet die de Eerste Kamer onlangs heeft aangenomen het mogelijk maakt om zonder strafproces en zonder rechterlijke toetsing iemand zijn nationaliteit te ontnemen. Het gaat om een zeer discretionaire bevoegdheid, dat wil zeggen een zeer ruime, die de minister van Justitie en Veiligheid kan inzetten om terrorisme tegen te gaan. De vraag is of dit niet in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ook hier zal de kleur van de coalitie bepalen hoe en of de Rijkswet zal worden uitgevoerd.

Tot slot: aankomende maandag op 27 maart hebben we in De 4 Heeren in Nijmegen een Debattraining om 20:00 uur. Wil je de kunst van de retoriek onder de knie krijgen? Heb je geen ervaring met debatteren, maar zou je ook graag het mondelinge gevecht aan willen gaan (en ook winnen)? Of wil je je debating-skills nog verder verbeteren? Dan is de volgende activiteit Masterclass Debattraining iets voor jou. Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom! Zowel beginners als gevorderden!

Categorie: Nieuws