#

Opinie & Verslagen

Benut leegstaande winkelpanden voor de bouw van betaalbare huurwoningen

20 Mrt 2016

De faillissementen van grote winkelketens zorgen voor leegstand in veel binnensteden. De economische aantrekkingskracht en beleving van de binnenstad dalen hierdoor. Ook Arnhem en Nijmegen hebben last van dit probleem.

Lees verder

Coffeeshopwedstrijd

16 Dec 2015

Op woensdag 25 november jongstleden hebben de Jonge Democraten een coffeeshopwedstrijd in Arnhem georganiseerd.  Met als doel om een van de elf coffeeshops in Arnhem namens de Jonge Democraten te verkiezen tot beste coffeeshop van Arnhem.

Lees verder

Gratis stallen op Arnhem Centraal verleden tijd

19 Nov 2015

Vanaf 19 november kun je niet meer kiezen om je fiets gratis te stallen op Arnhem Centraal. Deze keus wordt de burger ontnomen, doordat vanaf de opening van het nieuwe station de fietsenstalling na de eerste 24 uur €1,25 per dag kost. De Jonge Democraten (JD) Arnhem-Nijmegen zijn voor keuzevrijheid en de stimulatie van het gebruik van het OV en de fiets en willen graag dat de gemeente een alternatief gaat bieden.

Lees verder

Vluchtelingendoorstroom

11 Nov 2015

Nederland heeft een structureel tekort aan huurwoningen. Dit probleem speelt ook bij asielzoekers met een status. Die groep van statushouders heeft recht op een sociale huurwoning en willen meestal ook graag zo snel mogelijk weg uit de asielzoekerscentra. Een snelle doorstroming wordt echter belemmerd door het tekort aan huurwoningen. De trage doorstroming brengt ook andere problemen met zich mee; asielzoekers uit bijvoorbeeld Heumensoord moeten langer in de noodopvang blijven waardoor pas veel later kan worden gestart met de asielprocedure. Een goede doorstroming van statushouders naar huurwoningen is dus van groot belang.

Lees verder

Vluchtelingen op Heumensoord

15 Okt 2015

Zoals u allen ongetwijfeld gehoord hebt zullen er 3000 (Syrische) vluchtelingen in Heumensoord neerstrijken. Terwijl de bouw nog in volle gang is zijn op vrijdag 2 oktober de eerste vluchtelingen al in het kamp aangekomen.

Lees verder