#

Opinie & Verslagen

Vluchtelingendoorstroom

11 Nov 2015

Nederland heeft een structureel tekort aan huurwoningen. Dit probleem speelt ook bij asielzoekers met een status. Die groep van statushouders heeft recht op een sociale huurwoning en willen meestal ook graag zo snel mogelijk weg uit de asielzoekerscentra. Een snelle doorstroming wordt echter belemmerd door het tekort aan huurwoningen. De trage doorstroming brengt ook andere problemen met zich mee; asielzoekers uit bijvoorbeeld Heumensoord moeten langer in de noodopvang blijven waardoor pas veel later kan worden gestart met de asielprocedure. Een goede doorstroming van statushouders naar huurwoningen is dus van groot belang.

Lees verder

Vluchtelingen op Heumensoord

15 Okt 2015

Zoals u allen ongetwijfeld gehoord hebt zullen er 3000 (Syrische) vluchtelingen in Heumensoord neerstrijken. Terwijl de bouw nog in volle gang is zijn op vrijdag 2 oktober de eerste vluchtelingen al in het kamp aangekomen.

Lees verder

Persbericht: De Molukse buurt.

01 Sep 2015

Nijmegen heeft een rijke Molukse geschiedenis. De militairen van het korps koloniale reserve,waaronder veel Molukkers, werden in Nijmegen opgeleid. Na de onafhankelijkheid van Indonesië wilde de nieuwe Indonesische regering van de overblijfselen van dit leger af en kwamen er 12.500 Molukkers naar Nederland. Een aantal daarvan kwamen naar Nijmegen. Hieraan hebben we de Molukse buurt in Hatert te danken. De gemeente Nijmegen heeft destijds 42 huizen beschikbaar gesteld aan de Molukkers en sindsdien hebben er altijd mensen van Molukse afkomst gewoond.De Molukse buurt staat echter onder druk, er staan namelijk twee huizen al maandenlang leeg en één daarvan is beklad met de tekst “maluku only’' wat “alleen molukkers” betekent. Vanuit de Molukkers zelf is er veel interesse om in de Molukse buurt te komen wonen of juist terugte keren en hebben daar op basis van afspraken die in een ver verleden zijn gemaakt ook heteerste recht op. Maar zijn dit afspraken die we als gemeenschap wel in stand willen houden? Ik vind van niet. Het feit dat we Molukkers die voor de Nederlandse zaak hebben gevochten en nergens ander heen konden een plek hebben gegeven juichen wij alleen maar toe. Maar anno 2015 is het niet meer van deze tijd om huizen te verdelen op basis van etniciteit. De jonge democraten juichen etnische diversiteit toe en keuren gettovorming (voor zover daar sprake van is) af. Ook is het niet terecht dat de Molukkers aanspraak maken op in de jaren 60 gemaakte afspraken. in 1964 werd afgesproken dat er 42 huizen voor Molukkers beschikbaar kwamen. Die huizen kwamen beschikbaar omdat de nieuwe regering van het onafhankelijke Indonesië van de restanten, waaronder de Molukkers, van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger ( de opvolger van het korps koloniale reserve) af wilde. De huizen zijn dus bedoeld voor oud-soldaten en niet voor Molukkers van latere generaties. De Molukkers hebben dus niet meer of minder recht op de huizen dan ieder ander.De Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen vinden het echter wel een slechte zaak dat er in de Molukse buurt twee huizen al maandenlang leegstaan terwijl er genoeg interesse is voor deze woningen. leegstand is nooit goed voor een buurt en zeker niet als er heel veel interesse is voor de huizen. De Jonge democraten vinden de claim van de Molukkers op de huizen in de Molukse buurt dus onterecht omdat deze claim gebaseerd is op afspraken die in een ver verleden zijn gemaakt en niet meer van deze tijd zijn. Ik roep dan ook de woningbouwvereniging, het bewonersplatform Molukse wijk en de gemeente Nijmegen dan ook op om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van de Molukse buurt.

Lees verder

Nogal wiet, dus!

31 Jul 2015

Wie regelmatig de Gelderlander of een andere regionale krant leest ziet regelmatig nieuwsberichten langskomen over opgerolde hennepkwekerijen. In 2014 werden er ongeveer 6000 hennepkwekerijen opgerold door heel Nederland. Dit kost ontzettend veel politiecapaciteit die, als dit probleem wordt opgelost, aan nuttigere zaken kan worden besteed, bijvoorbeeld meer blauw op straat. Hennepkwekerijen kosten niet alleen veel politiecapaciteit maar veroorzaken nog veel meer kosten. Denkt u bijvoorbeeld aan branden door slecht aangelegde stroomvoorzieningen en het illegaal aftappen van stroom, de schade voor de netbeheerders als gevolg van dit aftappen wordt geschat op zo’n 180 miljoen euro en er wordt een belangrijke bron van inkomsten van criminele bendes weggenomen.

Lees verder

Sfeerverslag: De Gesneuvelde Zorgwet: toch geen beperking vrije artsenkeuze

21 Dec 2014

Voordat we begonnen aan de activiteit, was er eerst een belangrijk moment voor onze Penningmeester. We zouden namelijk gaan stemmen over de nieuwe begroting van 2015! Ook een spannend moment voor het afdelingsbestuur, omdat zij verschillende amendementen hadden geschreven over het afschaffen van de kerstkaarten en de nieuwe bestemming voor het geld dat hierdoor vrij kwam. De leden waren erg tevreden, want alle amendementen zijn ruim aangenomen en de begroting is zelfs unaniem goedgekeurd!

Lees verder