#

Reglement, Begroting & AAV

Reglement, Begroting & AAV

Op deze pagina vind je de documenten die relevant zijn voor de afdeling Arnhem-Nijmegen.
De documenten van de landelijke Jonge Democraten vind je hier.

Algemeen

Per de AAV van 17-12-2018:

- Afdelingsreglement

- Regionaal Manifest

- Aangenomen Politieke en Organisatorische Moties

Algemene Afdelingsvergaderingen

Het indienen van voorstellen voor behandeling bij de AAV kan via onze congreswebsite. Deze wordt minstens een week van tevoren opengesteld.

Agenda AAV 12-1-2019 (definitieve agenda, tweede versie)

Uitleg resoluties, amendementen en Politiek Programma

- Voorbeeldmotie 

Notulen

Dit zijn de notulen van de afgelopen 5 algemene afdelingsvergaderingen, notulen van eerdere AAV's kunnen worden opgevraagd bij de Algemeen Secretaris