#

Reglement, Begroting & AAV

Reglement, Begroting & AAV

Op deze pagina vind je de documenten die relevant zijn voor de afdeling Arnhem-Nijmegen.
De documenten van de landelijke Jonge Democraten vind je hier.

Algemeen


Per de AAV van 06-01-2020

- Afdelingsreglement

- Regionaal Manifest

- Aangenomen Politieke en Organisatorische Moties

 

 

Algemene Afdelingsvergaderingen

Het indienen van voorstellen voor behandeling bij de AAV kan via onze congreswebsite. Deze wordt minstens een week van tevoren opengesteld. Indienen kan tot 24 uur van tevoren, m.u.v. de in Artikel 4 van het Afdelingsreglement genoemde voorstellen.
Het indienen van bestuursvragen voor behandeling bij de AAV kan via arnhemnijmegen@jd.nl. Dit kan tot 24 uur van tevoren.

Uitleg resoluties, amendementen en Politiek Programma

- Voorbeeldmotie 

Notulen

Dit zijn de notulen van de afgelopen 5 Algemene Afdelingsvergaderingen, notulen van eerdere AAV's kunnen worden opgevraagd bij de Secretaris

 

 

Financiën

- Begroting 2019

- Jaarrekening 2018 (i.v.m. privacygevoelige informatie is de volledige jaarrekening opvraagbaar bij de Penningmeester)