#

Reglement, Begroting & AAV

Reglement, Begroting & AAV

Op deze pagina vind je de documenten die relevant zijn voor de afdeling Arnhem-Nijmegen.
De documenten van de landelijke Jonge Democraten vind je hier.

Algemeen

Afdelingsreglement Arnhem-Nijmegen (juni 2018)

- Regionaal Politiek Programma (november 2017)

Aangenomen moties & organimo's (t/m 18-06-2018) 

Algemene Afdelingsvergaderingen

Het indienen van voorstellen voor behandeling bij de AAV kan via onze congreswebsite.

- Agenda AAV 21-09-2018 (definitieve versie)

Uitleg resoluties, amendementen en Politiek Programma

- Voorbeeldmotie 

Notulen

Dit zijn de notulen van de afgelopen 5 algemene afdelingsvergaderingen, notulen van eerdere AAV's kunnen worden opgevraagd bij de Algemeen Secretaris

Financiën

- Begroting 2018

Begroting 2017