#

Reglement, Begroting & AAV

Reglement, Begroting & AAV

Op deze pagina vind je de documenten die relevant zijn voor de afdeling Arnhem-Nijmegen.
De documenten van de landelijke Jonge Democraten vind je hier.

Algemeen

Per de AAV van 18-03-2019:

- Afdelingsreglement

- Regionaal Manifest

- Aangenomen Politieke en Organisatorische Moties

 

 

Algemene Afdelingsvergaderingen

Het indienen van voorstellen voor behandeling bij de AAV kan via onze congreswebsite. Deze wordt minstens een week van tevoren opengesteld.

- Agenda AAV 20-05-2019 (definitieve agenda, tweede versie)

- Financiële update AAV 18-03-2019

Uitleg resoluties, amendementen en Politiek Programma

- Voorbeeldmotie 

Notulen

Dit zijn de notulen van de afgelopen 5 algemene afdelingsvergaderingen, notulen van eerdere AAV's kunnen worden opgevraagd bij de Secretaris

 

 

Financiën

- Begroting 2019

- Jaarrekening 2018 (i.v.m. privacygevoelige informatie is de volledige jaarrekening opvraagbaar bij de Penningmeester)