#

Kascontrolecommissie (KasCo)

Kascontrolecommissie (KasCo)

Functie Naam
Voorzitter/Contactpersoon Léonie Janssen


De KasCo is een onafhankelijk orgaan dat zich richt op het controleren van de afdelingsfinanciën. Zo komen zij eens in de paar maanden samen om een advies aan de Penningmeester uit te brengen over de begroting of de jaarrekening. KasCo is een verkiesbare functie, een kandidaat moet meerderheid van stemmen van de AAV behalen om te worden verkozen.

Contact: kasco.arnhemnijmegen@jongedemocraten.nl