#

Kascontrolecommissie (KasCo)

Kascontrolecommissie (KasCo)

Functie Naam
Voorzitter Thijmen van Hoorn


De KasCo is het onafhankelijk orgaan dat de afdelingsfinanciën controleert. Zo komen de KasCo-leden eens in de paar maanden samen om gevraagd en ongevraagd advies aan de Penningmeester uit te brengen over de begroting of jaarrekening. Ook informeren zij de Algemene Afdelingsvergadering over het functioneren van de Penningmeester en de staat van de kas. Aangezien de KasCo een afdelingscommissie is moeten kandidaten eerst worden verkozen door de AAV.


Contact: kasco.arnhemnijmegen@jongedemocraten.nl