#

Algemeen Politiek Team

Algemeen Politiek Team

Politiek Team

Functie Naam
Voorzitter/Contactpersoon Thomas Vissers


Het politiek team staat onder verantwoording van het bestuur. Dit team houdt zich bezig met de politieke lijn van de afdeling. Zo schrijven ze opinieartikels, of moties over het politiek programma. Lijkt het je leuk om me te denken en schrijven, stuur dan een mail!

Contact: politiek.arnhemnijmegen@jongedemocraten.nl