#

Vacatures & Gezocht

Vacatures & Gezocht

Zit hier iets voor jou tussen? Kijk hieronder hoe je je aanmeldt!
Vragen? Stuur een mailtje of spreek een van onze bestuursleden aan!

Voor teamfuncties kun je je altijd aanmelden; er is geen sollicitatieprocedure of verkiezing. Wel moet je lid zijn van de Jonge Democraten, het liefst van deze afdeling. Na je aanmelding neemt de teamvoorzitter zo snel mogelijk contact met je op! Stuur je beoogde team en een korte motivatie naar arnhemnijmegen@jd.nl!

Voor sollicitaties naar commissiefuncties vindt er geen gesprek met de Sollicitatiecommissie plaats, voor bestuursfuncties wordt zo'n gesprek aangeraden en zeer op prijs gesteld. Voor sollicitaties naar beide typen functies moet je dit sollicitatieformulier bijvoegen aan je sollicitatiemail naar arnhemnijmegen@jd.nl. Ook moet je lid zijn van de Jonge Democraten, waarbij kandidaten voor de Kascontrolecommissie en het Afdelingsbestuur tevens verplicht lid moeten zijn van onze afdeling. Het Afdelingsbestuur bevestigt de ontvangst van je sollicitatie en geeft aan wanneer jouw sollicitatie door de AAV wordt behandeld (je wordt geacht daarbij aanwezig te zijn). Indien je naar een bestuursfunctie solliciteert stuurt het Afdelingsbestuur je sollicitatie na de ontvangstbevestiging door naar de Sollicitatiecommissie.

De 'harde deadline' voor het solliciteren naar een commissie- of bestuursfunctie is het moment van aanvang van de respectievelijke Algemene Afdelingsvergadering (AAV) waar de desbetreffende vacature wordt behandeld. Echter wordt het ten zeerste aangeraden vóór de 'zachte deadline' te solliciteren: zeven dagen vóór aanvang van de AAV. Het kan zijn dat de Sollicitatiecommissie geen gesprek meer met je kan plannen wanneer je hierna pas solliciteert; dit is je eigen verantwoordelijkheid. Daarbij worden sollicitaties die pas in de 24 uur vóór aanvang van de AAV zijn ontvangen ook niet meegenomen in de AAV-agenda en niet weergegeven in de diapresentatie.

Lid Sollicitatiecommissie
Het doel van de SoCo is om de juiste personen op de juiste plekken te krijgen, waar zowel de afdeling, het aankomende bestuur als de kandidaat mee wordt geholpen! De commissie kijkt tijdens het gesprek onder andere naar of iemand genoeg tijd heeft en of de kandidaat misschien beter past bij een andere functie. Daarbij stel je scherpe vragen én geef je constructieve tips. Na de gesprekken brengt de SoCo haar advies over de kandidaten uit aan de Algemene Afdelingsvergadering, zodat de aanwezige leden de inschatting van de SoCo mee kunnen wegen bij het invullen van de stembiljetten. 

 

Help jij graag anderen hun kansen te benutten? Solliciteer dan voor de SoCo! Tijdens de AAV van 6 januari zullen we twee nieuwe leden verkiezen. Het sollicitatieformulier vind je hier