#

Vacatures

Vacatures

Vacature Voorzitter Politiek Team

Wil jij je bezighouden met de politieke inhoud van onze afdeling? Wil jij ervaring opdoen met leiding geven aan een team? Meld je dan aan als voorzitter van ons Politiek Team! Het Politiek Team houdt zich bezig met het Regionaal Politiek Programma van onze afdeling. Hierin staan de standpunten die onze afdeling uit kan dragen. Verder schrijft het Politiek Team opinieartikelen naar aanleiding van onze standpunten en de actualiteit binnen de regio Arnhem-Nijmegen en dragen we bij aan voorstellen voor de landelijke congressen. Lijkt het jou leuk om het komende halfjaar leiding te geven aan dit team? Stuur dan een korte motivatie (100-200 woorden) naar arnemnijmegen@jongedemocraten.nl


Vacature Gezelligheids Team

Vind jij naast politieke inhoud gezelligheid ook onzettend belangrijk binnen de afdeling? Wil jij ervaring opdoen met het organiseren en opzetten van evenementen gericht op gezelligheid? Meld je dan aan om deel te nemen in dit team. Dit kan heel eenvoudig door een mail te sturen naar arnemnijmegen@jongedemocraten.nlVacature Kascommissie

In de algemene afdelingsvergaderingen (AAV) van januari presenteert het verenigingsbestuur haar financiële verslag van het afgelopen jaar. Veel werk aan de winkel voor de ‘kascommissies' van deze verenigingen dus! Want in bijna alle verenigingen controleert deze commissie de jaarlijkse financiële verantwoording. Wat is nu precies de taak van zo'n kascommissie?

Financieel verslag
De commissie moet vaststellen dat de informatie in het financieel verslag toereikend en correct is. Wat inhoud dat de informatie gegeven in het verslag juist, volledig en actueel is. 
Het financieel verslag moet een zodanige vorm en inhoud hebben, dat de leden adequaat geïnformeerd worden over het in het afgelopen boekjaar gevoerde financiële beleid en daarover een oordeel kunnen geven.

Naleving wettelijke en andere bepalingen
Als de vereniging wettelijke bepalingen niet heeft nageleefd, zal het financieel verslag ook vaak niet volledig zijn. De taak van de kascommissie is om dit te signaleren en aan te geven tijdens de AAV.

Risico's voor de vereniging signaleren
Doordat de commissie inzicht heeft in de gehele administratie van de vereniging, kan zij ook risico's signaleren. In dat geval zal het minder snel worden ontdekt als een penningmeester gelden aan de verenigingskas onttrekt voor eigen gebruik.

Tijdsindicatie: 4 maal jaars bijeenkomen met de penningmeesterIets voor jou?

Stel jezelf dan kandidaat voor een van de bovenstaande functies! Voor bestuursfuncties is een gesprek met de Sollicitatiecommissie verplicht en dien je dit sollicitatie formulier te mailen naar arnhemnijmegen@jongedemocraten.nl.

Voor vragen over de AAV of de aanstellingen bij de kasco kun je terecht bij de Algemeen Secretaris (te bereiken op: secretaris.arnhemnijmegen@jongedemocraten.nl)