#

Vacatures & Gezocht

Vacatures & Gezocht

Zit hier iets voor jou tussen? Kijk hieronder hoe je je aanmeldt!
Vragen? Stuur een mailtje of spreek een van onze bestuursleden aan!

Voor teamfuncties kun je je altijd aanmelden; er is geen sollicitatieprocedure of verkiezing. Na je aanmelding neemt de teamvoorzitter zo snel mogelijk contact met je op! Stuur je beoogde team en een korte motivatie naar arnhemnijmegen@jd.nl!

Voor sollicitaties naar commissiefuncties vindt er geen gesprek met de Sollicitatiecommissie plaats, voor bestuursfuncties wordt zo'n gesprek aangeraden en zeer op prijs gesteld. Voor sollicitaties naar beide typen functies moet je dit sollicitatieformulier bijvoegen aan je sollicitatiemail naar arnhemnijmegen@jd.nl. Het Afdelingsbestuur bevestigt de ontvangst van je sollicitatie en geeft aan wanneer jouw sollicitatie door de AAV wordt behandeld (je wordt geacht daarbij aanwezig te zijn). Indien je naar een bestuursfunctie solliciteert stuurt het Afdelingsbestuur je sollicitatie na de ontvangstbevestiging door naar de Sollicitatiecommissie.

De 'harde deadline' voor het solliciteren naar een commissie- of bestuursfunctie is het moment van aanvang van de respectievelijke Algemene Afdelingsvergadering (AAV) waar de desbetreffende vacature wordt behandeld. Echter wordt het ten zeerste aangeraden vóór de 'zachte deadline' te solliciteren: zeven dagen vóór aanvang van de AAV. Het kan zijn dat de Sollicitatiecommissie geen gesprek meer met je kan plannen wanneer je hierna pas solliciteert; dit is je eigen verantwoordelijkheid. Daarbij worden sollicitaties die pas in de 24 uur vóór aanvang van de AAV zijn ontvangen ook niet meegenomen in de AAV-agenda en niet weergegeven in de diapresentatie.

 

GEZOCHT:

  • Congresbidteam Wintercongres 2020

  • Promoteam

VACATURES:

  • Voorzitter

  • Secretaris

  • Penningmeester

  • Bestuurslid Organisatie

  • Bestuurslid Politiek

  • Kascontrolecommissie

  • Sollicitatiecommissie

 

Gezocht: Congresbidteam Wintercongres 2020

Het Congres (Algemene Ledenvergadering) is de grootste landelijke activiteit van de Jonge Democraten en wordt ieder half jaar in een andere afdeling georganiseerd. Tijdens het weekend is er volop politieke inhoud én gezelligheid en is voor zowel oude als nieuwe leden dé place to be. Omdat het vorige Zomercongres in Nijmegen ons zo goed is bevallen, willen we nu het Wintercongres van februari 2020 in Arnhem organiseren! Maar daarvoor moeten we wel het bid winnen, want ook andere afdelingen zullen een poging doen! Gelukkig hebben we daarvoor het Congresbidteam. Als lid van het bidteam help je een bid (voorstel) te schrijven over welke thema's,sprekers, congreslocaties, slaaplocaties, eetlocaties en feestlocaties we zouden kunnen gebruiken voor het congres. Het uiteindelijk bid wordt een samenhangend geheel zijn waarmee we heel duidelijk laten zien dat het Wintercongres naar Arnhem moet komen!

We hebben nog tot en met juli de tijd om een bid te schrijven, dus zullen we in aanloop daarheen een paar keer samenkomen. We zoeken een combinatie van zowel nieuwe als ervaren leden om mee te schrijven. Leden van het Congresbidteam zijn niet automatisch lid van het daaropvolgende Congresteam dat vanaf september het congres ook daadwerkelijk organiseert, maar er zal wel doorstroming zijn.

Wil jij helpen het Wintercongres 2020 voor onze afdeling te 'winnen'? Meld je dan aan! 

 

 

Gezocht: Promoteam

Vind jij het leuk om de straat op te gaan voor een ludieke actie? Dan zijn wij op zoek naar jou! Het promoteam zorgt ervoor dat er leuke en ludieke acties worden opgezet en uitgevoerd zodat we mensen kunnen inspireren met ons vrijzinnig en progressief geluid! Maar ook natuurlijk voor veel onderlinge gezelligheid en brainstormsessies over wat we weer zouden kunnen gaan doen! Verder ben je als lid van het promoteam samen met de andere leden hét brein achter vele leuke acties, ben je een keer in de maand aanwezig bij een vergadering en ben je aanwezig bij de activiteiten die jij met het team hebt opgezet!

Ben jij enthousiaste en fanatieke JD’er? Meld je dan aan!

 

 

Vacature: Voorzitter

Wordt verkozen op de vergadering van 24 juni

Als voorzitter ben je het gezicht van de afdeling, zowel binnen de vereniging als naar buiten toe. Intern coördineer je het bestuur en houd je de afdeling op de rails. Je houdt overzicht en delegeert taken naar de juiste personen; het functioneren van het bestuur hangt voor een groot deel van jou af. Samen met de Secretaris verzorg je de bestuursvergaderingen en zit je deze voor. Samen met het Bestuurslid Politiek geef je vorm aan de politieke output van onze afdeling, zowel vanuit de leden als het bestuur zelf. Bovendien ben je hoofdverantwoordelijk voor de campagnes in de aanloop naar verkiezingen en voorafgaand aan de start van het nieuwe collegejaar. Verder onderhoud je intensief contact met je collega-voorzitters uit het Landelijk Bestuur, andere JD-afdelingen en de lokale politieke jongerenorganisaties. Ook ben je het aanspreekpunt voor de lokale D66-afdelingen en houd je – zonder onze onafhankelijkheid uit het oog te verliezen – de relaties warm.

Ben je representatief, krijg je mensen enthousiast en kun je delegeren? Zit dan de prachtige afdeling Arnhem-Nijmegen voor!

 

 

Vacature: Secretaris

Wordt verkozen op de vergadering van 24 juni

Als Secretaris vorm je de spreekwoordelijke spin in het afdelingsweb. Daarbij communiceer je met je medebestuursleden, de afdelingsleden, je collega-secretarissen binnen de JD en landelijke functionarissen. Als verzamelpunt van informatie en procedures ben je de rechterhand van de Voorzitter. Samen met de Voorzitter bereid je dan ook de bestuursvergaderingen voor om het bestuur op koers te houden.
Verder ben je hoofdverantwoordelijk voor de publieke en interne administratie van de afdeling. Denk daarbij aan de website, ledenadministratie, het Afdelingsreglement en de afdelingsarchieven. Ook zie je erop toe dat de privacy van onze afdelingsleden wordt beschermd, en ben je het eerste aanspreekpunt voor ICT-vragen binnen de afdeling.

Ben je verantwoordelijk, communicatief vaardig en heb je ICT-basisvaardigheden? Kom dan een sterk afdelingsweb spinnen!

 

 

Vacature: Penningmeester

Wordt verkozen op de vergadering van 24 juni

Als Penningmeester draag je de verantwoordelijkheid over het afdelingsbudget. Je evalueert het maken van kosten voor activiteiten en acties, houdt rekening met subsidiepotten en fondsenwerving, bent hoofdverantwoordelijk voor de afdelingsinventaris en houdt hiervoor de administratie bij. De kas wordt een paar keer per jaar gecontroleerd door de Kascontrolecommissie (KasCo), en via de jaarbegroting en jaarrekening wordt de financiële situatie voorgelegd aan de Algemene Afdelingsvergaderingen (AAV's). Binnen onze afdeling is het gebruikelijk dat de Penningmeester, net als alle andere leden van het bestuur, ook algemene bestuurstaken uitvoert.

Heb je affiniteit met financiën, ben je integer en kan je het overzicht goed bewaren? Wordt dan de enige echte Meester (m/v) van onze penningen!

 

 

Vacature: Bestuurslid Organisatie

Wordt verkozen op de vergadering van 24 juni

Als Bestuurslid Organisatie ben je hoofdverantwoordelijk voor de organisatie van de reguliere afdelingsactiviteiten. Dit uiteraard in samenwerking met de rest van het bestuur qua de inhoud en vorm van de activiteiten. Ook kun je op input vanuit de verschillende afdelingsteams rekenen, die helpen met het organiseren van activiteiten of zelfstandig activiteiten voorbereiden. In deze functie krijg je een heel breed perspectief van wie de JD’ers zijn en wat de vereniging doet. Je hebt veel contact met gastsprekers, andere organisaties, JD’ers die onze afdeling komen bezoeken, andere bestuursleden die elk hun eigen bijdrage leveren en – het allerbelangrijkste – onze leden.

Houd jij van die afwisseling, heb je doorzettingsvermogen en bezit je organisatorisch talent? Start dan alvast met brainstormen over jouw evenementen!

 

 

Vacature: Bestuurslid Politiek

Wordt verkozen op de vergadering van 24 juni

Als Bestuurslid Politiek ben je verantwoordelijk voor de politiek-inhoudelijke lijn binnen de afdeling. Je faciliteert speciale politieke activiteiten (zoals excursies, debatten en thema-avonden), waarmee je onderwerpen op de agenda zet. Je verdiept je in de actualiteit en de politieke programma's van zowel de JD als D66, en zet deze vervolgens om in concrete acties en standpunten. Je schrijft samen met de leden van de politieke teams zo nu en dan artikelen voor de lokale pers en het JD-blad DEMO. Daarnaast kan je samen met de leden en de Secretaris aan de slag gaan met het Regionaal Manifest (politiek afdelingsprogramma) en het Politiek Programma (landelijk politiek programma). Zo creëer jij samen met de politiek actieve leden en het bestuur het politieke profiel van de afdeling.

Zie jij kansen liggen, kan je meningen goed onderbouwen en ben je een echt politiek dier? Zet dan onze standpunten in de lokale en regionale spotlights!

 

 

Vacature: Kascontrolecommissie (KasCo)

Wordt verkozen op de vergadering van 24 juni

Voor deze functie staan per september 4 van de 5 posities open. Deze functies worden vervroegd verkozen om de KasCo-termijnen vlot te trekken met de andere termijnen van verkozenen (van juni tot juni).

De KasCo is het onafhankelijk orgaan dat de afdelingsfinanciën controleert. Zo komen de KasCo-leden eens in de paar maanden samen om gevraagd en ongevraagd advies aan de Penningmeester uit te brengen over de begroting of jaarrekening. Ook informeren zij de Algemene Afdelingsvergadering over het functioneren van de Penningmeester en de staat van de kas.

Ben je een financiënspin, getalletjeshavik of kun je gewoon gezellig kritisch zijn? Solliciteer dan voor de KasCo!

 

 

Vacature: Sollicitiatiecommissie (SoCo)

Wordt verkozen op de vergadering van 24 juni

Voor deze fuctie staan 2 van de 5 posities open. 

Het doel van de SoCo is om de juiste personen op de juiste plekken te krijgen, waar zowel de afdeling, het aankomende bestuur als de kandidaat mee wordt geholpen! De commissie kijkt tijdens het gesprek onder andere naar of iemand genoeg tijd heeft en of de kandidaat misschien beter past bij een andere functie. Daarbij stel je scherpe vragen én geef je constructieve tips. Na de gesprekken brengt de SoCo haar advies over de kandidaten uit aan de Algemene Afdelingsvergadering, zodat de aanwezige leden de inschatting van de SoCo mee kunnen wegen bij het invullen van de stembiljetten.

Help jij graag anderen hun kansen te benutten? Solliciteer dan voor de SoCo!