#

Vacatures & Gezocht

Vacatures & Gezocht

Zit hier iets voor jou tussen? Kijk hieronder hoe je je aanmeldt!
Vragen? Stuur een mailtje of spreek een van onze bestuursleden aan!

Voor teamfuncties kun je je altijd aanmelden; er is geen sollicitatieprocedure of verkiezing. Wel moet je lid zijn van de Jonge Democraten, het liefst van deze afdeling. Na je aanmelding neemt de teamvoorzitter zo snel mogelijk contact met je op! Stuur je beoogde team en een korte motivatie naar arnhemnijmegen@jd.nl!

Voor sollicitaties naar commissiefuncties vindt er geen gesprek met de Sollicitatiecommissie plaats, voor bestuursfuncties wordt zo'n gesprek aangeraden en zeer op prijs gesteld. Voor sollicitaties naar beide typen functies moet je dit sollicitatieformulier bijvoegen aan je sollicitatiemail naar arnhemnijmegen@jd.nl. Ook moet je lid zijn van de Jonge Democraten, waarbij kandidaten voor de Kascontrolecommissie en het Afdelingsbestuur tevens verplicht lid moeten zijn van onze afdeling. Het Afdelingsbestuur bevestigt de ontvangst van je sollicitatie en geeft aan wanneer jouw sollicitatie door de AAV wordt behandeld (je wordt geacht daarbij aanwezig te zijn). Indien je naar een bestuursfunctie solliciteert stuurt het Afdelingsbestuur je sollicitatie na de ontvangstbevestiging door naar de Sollicitatiecommissie.

De 'harde deadline' voor het solliciteren naar een commissie- of bestuursfunctie is het moment van aanvang van de respectievelijke Algemene Afdelingsvergadering (AAV) waar de desbetreffende vacature wordt behandeld. Echter wordt het ten zeerste aangeraden vóór de 'zachte deadline' te solliciteren: zeven dagen vóór aanvang van de AAV. Het kan zijn dat de Sollicitatiecommissie geen gesprek meer met je kan plannen wanneer je hierna pas solliciteert; dit is je eigen verantwoordelijkheid. Daarbij worden sollicitaties die pas in de 24 uur vóór aanvang van de AAV zijn ontvangen ook niet meegenomen in de AAV-agenda en niet weergegeven in de diapresentatie.

Gezocht: afdelingsbestuur Arnhem-Nijmegen 2020-2021

Je kunt solliciteren tot de aanvang van de AAV. Wij raden je echter ten zeerste aan om te solliciteren vóór maandagavond 8 juni om 19:30 uur. De Sollicitatiecommissie neemt vervolgens contact met je op om een gesprek in te plannen. Dit is fijn voor de leden van onze afdeling, maar vooral ook voor jezelf.

Voorzitter 

Als voorzitter ben je het gezicht van de afdeling, zowel binnen de vereniging als naar buiten. Intern coördineer je het bestuur en houd je de afdeling op de rails. Een belangrijke taak is overzicht houden en het delegeren van taken naar de juiste personen; het functioneren en de dynamiek van het bestuur hangt voor een groot deel van jou af. Samen met de secretaris verzorg je de bestuursvergaderingen, deze zit je ook voor. Samen met het bestuurslid politiek geef je vorm aan de politieke output van onze afdeling. Bovendien ben je in grote mate verantwoordelijk voor de campagnes in de aanloop naar verkiezingen van 2021 en voorafgaand aan de start van het nieuwe collegejaar, dit doe je in goed overleg met het bestuurslid promotie. Verder onderhoud je intensief contact met je collega-voorzitters uit het landelijk bestuur, andere JD-afdelingen, en de lokale politieke jongerenorganisaties. Ook ben je het aanspreekpunt voor de lokale D66-afdelingen en houd je – zonder onze onafhankelijkheid uit het oog te verliezen – de relaties warm.

Ben je representatief, krijg je mensen enthousiast en kun je delegeren? Zit dan de prachtige afdeling Arnhem-Nijmegen voor! 
Tijdsindicatie: 20 uur per week.

Secretaris

Als Secretaris vorm je de spreekwoordelijke spin in het afdelingsweb. Dit betekent dat je communiceert met je medebestuursleden, leden uit de afdeling en collega-secretarissen binnen de JD. Je bent de rechterhand van de voorzitter, samen bereiden jullie de bestuursvergaderingen voor. Als secretaris maak je de agenda en notuleer je de vergadering. Verder ben je hoofdverantwoordelijk voor de publieke en interne administratie van de afdeling. Denk daarbij aan de website, ledenadministratie, het afdelingsreglement en de afdelingsarchieven. Ook zie je erop toe dat de privacy van onze leden wordt beschermd, en ben je het eerste aanspreekpunt voor ICT-vragen binnen de afdeling. Je organiseert tot slot de Algemene Afdelingsvergaderingen (AAV). 

Ben je verantwoordelijk, communicatief vaardig en werk je gestructureerd? Word dan afdelingssecretaris!
Tijdsindicatie: 12 uur per week.

Penningmeester

Als penningmeester draag je de verantwoordelijkheid over het afdelingsbudget. Je evalueert het maken van kosten voor activiteiten en acties, houdt rekening met subsidiepotten en fondsenwerving, bent hoofdverantwoordelijk voor de afdelingsinventaris en houdt hiervoor de administratie bij. Je stelt de begroting en de jaarrekening op. De boekhouding wordt een paar keer per jaar gecontroleerd door de Kascontrolecommissie (KasCo), en via de jaarbegroting en jaarrekening wordt de financiële situatie voorgelegd aan de Algemene Afdelingsvergaderingen (AAV). Binnen onze afdeling is het gebruikelijk dat de penningmeester, net als alle andere leden van het bestuur, ook algemene bestuurstaken uitvoert.

Heb je affiniteit met financiën, ben je integer en kan je het overzicht goed bewaren? Word dan de enige echte meester (m/v) van onze penningen!
Tijdsindicatie: 10 uur per week.

Bestuurslid Organisatie

Als bestuurslid organisatie ben je eindverantwoordelijk voor de organisatie van de reguliere afdelingsactiviteiten. Dit uiteraard in samenwerking met de rest van het bestuur. Het is niet alleen jouw taak om na te denken over welke inhoud je wil aanbieden aan de afdeling maar je mag ook bepalen op welke manier je dit doet. Ook kun je op input vanuit afdelingsteams en individuele leden rekenen. Deze kunnen zowel ondersteunen als zelfstandig een activiteit organiseren. Als bestuurslid organisatie heb je contact met veel mensen. Sprekers, organisaties, verenigingen, instellingen en leden van de JD. Is je netwerk nog niet zo groot? Dan is dat geen probleem. Er is altijd wel iemand binnen het bestuur/jouw afdeling die weer iemand kent die jij kan gebruiken voor jouw activiteit.

Houd jij van afwisseling, vind je het leuk om in contact te staan met veel verschillende mensen en bezit je organisatorisch talent? Solliciteer dan nu op deze functie.
Tijdsindicatie:

Bestuurslid Promotie

Laat iedereen kennismaken met de Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen! Als bestuurslid promotie ben je altijd in campagnemodus. Zo vergroot je de zichtbaarheid van de Jonge Democraten, zowel online als offline.  Hierbij werk je intensief samen met het bestuur van de lokale D66-afdelingen, om samen campagnes en acties op te zetten en nieuwe leden/kiezers te bereiken. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij jou, jij bepaalt samen met je bestuur hoe vaak en in welke vorm dit precies gebeurt. Je hebt het nodige promotiemateriaal tot je beschikking, van flyers, shirts en stickers tot condooms. Ook krijg je de kans om zelf materiaal te ontwikkelen!

Je werkt veel samen met je bestuursleden om activiteiten goed te promoten. Jij zorgt ervoor dat de activiteiten zichtbaar zijn voor leden en geïnteresseerden, door ze onder andere te promoten op de verschillende social media-kanalen. Daarnaast heb je contact met je bestuursleden om bijvoorbeeld het budget af te stemmen en een gezamenlijk promotieplan op te zetten dat je gedurende het jaar tot uitvoering brengt. Ook sta je klaar om (thema)teams te ondersteunen bij het promoten van de teams en hun activiteiten.

We zijn een gezellige afdeling met een sterk inhoudelijk aanbod aan activiteiten. Daarom zoeken we iemand die enthousiast en gedreven is om op een creatieve manier aan de slag te gaan om onze afdeling op de kaart te zetten!
Tijdsindicatie: 12 uur per week.

Bestuurslid Politiek en Pers

Als bestuurslid politiek en pers ben je verantwoordelijk voor de politiek-inhoudelijke lijn binnen de afdeling. Je verdiept je in de actualiteit en de politieke programma's van zowel de JD als D66, en zet deze vervolgens om in concrete acties en standpunten. Door het (mede)organiseren van activiteiten zet je onderwerpen op de agenda. Door het schrijven van stukken voor de pers, alleen of samen met leden van politieke teams, het organiseren van ludieke acties of protest zet je deze onderwerpen ook buiten onze afdeling op de agenda. Ook begeleid je de leden en teams waar nodig bij het schrijven van moties voor de congressen van de JD en D66.  Zo creëer jij samen met de politiek actieve leden en het bestuur het politieke profiel van de afdeling.

Zie jij kansen liggen, kan je meningen goed onderbouwen en ben je een echt politiek dier? Zet dan onze standpunten in de lokale en regionale spotlights! 
Tijdsindicatie: 

Bestuurslid Scholing en Intern

De leden zijn het allerbelangrijkste onderdeel van de afdeling. Zonder actieve JD'ers die zich in willen zetten voor onze vereniging komen we nergens! Daarom vinden wij het heel belangrijk dat je jezelf binnen de JD kunt ontplooien en ontwikkelen. Als bestuurslid intern en scholing zorg jij ervoor dat iedereen binnen de afdeling die kans krijgt. Dat doe je onder andere door trainingen te organiseren en te peilen naar welke vaardigheidsoefeningen er vraag is. Daarnaast organiseer je het scholenproject, waarmee we vanuit meerdere politieke jongerenorganisaties middelbare scholen bezoeken om leerlingen te enthousiasmeren voor politiek en kennis te laten maken met de JD. Ook ben jij eindverantwoordelijk voor het organiseren van de afdelingskaderdag. 

Je wil anderen helpen met het maximale uit zichzelf te halen en vind je het niet eng om een klas middelbare scholieren, met een gezonde dosis humor, voor het eerst kennis te laten maken met de wereld van de politiek. Solliciteer dan als bestuurslid intern en scholing. 
Tijdsindicatie: 8 uur per week

De genoemde tijdsindicatie per bestuurslid is gebaseerd op enkel de functie op zich. Binnen het Afdelingsbestuur zijn er echter nog een aantal andere taken die aan het begin van het jaar verdeeld moeten worden onder de bestuursleden. Hierbij kun je denken aan projecten zoals een Symposium of een Afdelingskaderdag en daarnaast zit in elk lokaal team van de afdeling een bestuursverantwoordelijke die ook echt actief deelneemt in het team. Deze taken zijn niet gekoppeld aan een specifieke bestuursfunctie, maar hou er rekening mee dat er nog wat extra tijd bij kan komen. PS: volgend jaar is een verkiezingsjaar!

De 'zachte' sollicitatie deadline is maandagavond 8 juni om 19:30 uur! De Sollicitatiecommissie zal vervolgens een gesprek met je inplannen. Dit is ook heel fijn voor jezelf.

Gezocht: nieuwe leden voor de sollicitatiecommissie (SoCo)

Het doel van de SoCo is om de juiste personen op de juiste plekken te krijgen, waar zowel de afdeling, het aankomende bestuur als de kandidaat mee wordt geholpen! De commissie kijkt tijdens het gesprek onder andere naar of iemand genoeg tijd heeft en of de kandidaat misschien beter past bij een andere functie. Daarbij stel je scherpe vragen én geef je constructieve tips. Na de gesprekken brengt de SoCo haar advies over de kandidaten uit aan de Algemene Afdelingsvergadering, zodat de aanwezige leden de inschatting van de SoCo mee kunnen wegen bij het invullen van de stembiljetten.

Help jij graag anderen hun kansen te benutten? Solliciteer dan voor de SoCo! 

De verkiezingen worden gehouden tijdens de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) op maandagavond 22 juni. Dan zullen ook de nieuwe leden voor de SoCo verkozen worden!