#

Vacatures & Gezocht

Vacatures & Gezocht

Zit hier iets voor jou tussen? Kijk hieronder hoe je je aanmeldt!
Vragen? Stuur een mailtje of spreek een van onze bestuursleden aan!

Voor aanmeldingen voor teamfuncties is geen sollicitatiegesprek vereist. Na je aanmelding neemt de teamvoorzitter zo snel mogelijk contact met je op! Stuur je beoogde functie en een korte motivatie naar arnhemnijmegen@jd.nl!

Voor sollicitaties naar commissiefuncties hoef je geen gesprek met de Sollicitatiecommissie te voeren, voor bestuursfuncties wordt zo'n gesprek aangeraden en gewaardeerd. Voor sollicitaties naar beide typen functies moet je dit sollicitatieformulier bijvoegen aan je sollicitatiemail naar arnhemnijmegen@jd.nl. Het afdelingsbestuur bevestigt je sollicitatie en stuurt deze door naar de Sollicitatiecommissie. Bij de eerstvolgende reguliere Algemene Afdelingsvergadering (AAV) vinden de verkiezingen plaats, hierbij word je geacht aanwezig te zijn.
De harde deadline voor het solliciteren naar een commissie- of bestuursfunctie is het moment van aanvang van de AAV waar de kandidaten voor de desbetreffende functie worden verkozen. Als je niet ruim op tijd (indicatie: niet later dan een week van tevoren) solliciteert kan het zijn dat de Sollicitatiecommissie geen gesprek meer met je kan inplannen. Dit is je eigen verantwoordelijkheid. Sollicitaties die later dan 24 uur voor aanvang zijn ontvangen (per mail of in persoon) worden niet behandeld door de Sollicitiatiecommissie, niet meegenomen in het AAV-boek en niet weergegeven in de diapresentatie, maar je krijgt uiteraard evenveel ruimte om jezelf te presenteren als andere kandidaten.

Gezocht: Twinningteamleden

Help mee onze volgende Twinningreis naar het buitenland te organiseren! Het Twinningteam kiest een bestemming uit, stelt een inhoudelijk én gezellig programma samen, legt contact met een buitenlandse zusterorganisatie, regelt het vervoer en zorgt voor de accomodaties. Omdat de voorbereidingen over een langere periode worden verspreid is het vrij gebruikelijk en geen enkel probleem dat er teamleden bijkomen en weggaan. De volgende Twinningreis van dew JD Arnhem-Nijmegen staat op de planning voor 2019 of 2020.

Wil jij onze beste buitenlandreis ooit organiseren? Meld je dan aan door een mailtje te sturen naar secretaris.arnhemnijmegen@jd.nl!

Vacature Kascontrolecommissie (KasCo)

Wordt verkozen op de AAV van maart.

De KasCo is het onafhankelijk orgaan dat de afdelingsfinanciën controleert. Zo komen de KasCo-leden eens in de paar maanden samen om gevraagd en ongevraagd advies aan de Penningmeester uit te brengen over de begroting of jaarrekening. Ook informeren zij de Algemene Afdelingsvergadering over het functioneren van de Penningmeester en de staat van de kas.

Kan jij kritisch de gezondheid van onze financiën monitoren? Kom dan bij de KasCo!

Vacature Bestuurslid Politiek

Wordt verkozen op de AAV van maart.

Als Bestuurslid Politiek ben je verantwoordelijk voor de politiek-inhoudelijke lijn binnen de afdeling. Je faciliteert speciale politieke activiteiten (zoals excursies, debatten en thema-avonden), waarmee je onderwerpen op de agenda zet. Ook ben je verantwoordelijk voor internationale samenwerkingen, zoals twinningen met zusterorganisaties en het Euregiocongres. Je verdiept je in de actualiteit en de politieke programma's van zowel de JD als D66, en zet deze vervolgens om in concrete acties en standpunten. Je schrijft samen met de leden van de politieke teams zo nu en dan artikelen voor de DEMO en lokale pers. Daarnaast kan je samen met de leden en de Algemeen Secretaris aan de slag gaan met het Regionaal Manifest (politiek afdelingsprogramma) en het Politiek Programma (landelijk politiek programma). Zo creëer jij samen met de politiek actieve leden en het bestuur het politieke profiel van de afdeling.

Ben jij een politiek dier? Zet dan onze standpunten in de lokale en regionale spotlights!